Jablůňka

ing. arch. Marika Jančová

ProfesnÍ Životopis


DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ


29.06.2001
ČKA mi uděluje AUTORIZACI s právem používat označení AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT a s právem používat razítko se státním znakem a zapisuje mne pod pořadovým číslem 02 952 do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů

16.1. 1997
Ukončení studia vykonáním státní zkoušky ve studijním oboru 35-01-8 Architektura

1995 - 1997
Studium na druhém inženýrském studiu Fakulta architektury VUT Brno

1994 - 1995
Praxe v architektonické kanceláři T:M:Design Moravská Třebová DPW Architekten v Regensburgu

1990 - 1994
Studium na prvním bakalářském stupni Fakulta architektury VUT Brno

1986 - 1990
Studium ve třídě se stavebním zaměřením Gymnázium Nový Jičín

PRAXE V OBORU PO UKONČENÍ STUDIA


29.06.2001
dosud - AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT s velkou autorizací podnikání dle autorizačního řádu.

11.8.1999 - 29.06.2001
živnostenské podnikání jako architekt Služby - navrhování a realizace vybavení interiérů

10.2.1997 - 30.11.1999
zaměstnána jako architekt v architektonické kanceláři ARPIK s.r.o. v Ostravě

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI


Osmým rokem vedu ARCHITEKTONICKO - PROJEKTOVÝ ATELIÉR Ing.arch. Marika Jančová
Projekce pozemních staveb a inženýrská činnost.

Hlavní náplní ateliéru je :
architektura a urbanismus, návrhy interiérů, projektování staveb, včetně inženýrské činnosti (zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí..) od územního řízení až zajištění stavebního dozoru
při realizaci staveb. Zpracování projektové dokumentace na PC (MS Office, AutoCAD, ArchiCAD).
komunikace s klienty, s dotčenými orgány státní správy, správci sítí, se stavebními úřady, s
realizačními firmami

řidičský průkaz skupiny B
aktivní znalost německého jazyka

Kontakt

Ing. Arch. Marika Jančová
Pod Bílou horou 1281
Kopřivnice 74221
Tel.: +420 724 784 240
Email: marika.jancova@seznam.cz